دانلود رایگان کتاب Makkar IELTS Speaking Sep-Dec 2022

اگر ازمون اسپیکینگ آیلتس برای شما مانع بزرگ محسوب میشود، کتابهای معروف Makkar IELTS می تواند منبع بسیار مفیدی برای تمرین و آمادگی آزمون برای شما باشد.

 

برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید.