برای استخدام فرم زیر را پر کنید

 

                                     AVA Language Academy

                               آموزشگاه زبان آوا

                                  فرم درخواست تدریس   

 

1- نام و نام خانوادگی :    2- نام پدر : 

 

3- شماره شناسنامه:     4- محل صدور: 

 

5- تاریخ تولد :    6- مدرک تحصیلی :    7- وضعیت تاهل : 

 

8- نام دانشگاه :     9- معدل آخرین مدرک تحصیلی:    10- تلفن همراه:    

          

11- تلفن منزل:     12ـ آدرس: 

 

13-  سوابق تدریس در موسسات و مدارس و دانشگاه و یا مراکز:

 

 14- سوابق تحصیلی:

15- هدف خود از تدریس را بیان کنید.

       

    

   آموزشگاه زبان های خارجی آوا هیچ گونه تضمینی جهت جذب متقاضیان برای تدریس ندارد.