برای استخدام فرم زیر را پر کنید                  

 

                                     AVA Language Academy

                               آموزشگاه زبان آوا

                              

 

1- نام و نام خانوادگی :    2- نام پدر : 

 

3- شماره شناسنامه:     4- محل صدور: 

 

5- تاریخ تولد :    6- مدرک تحصیلی :    7- وضعیت تاهل : 

 

8- نام دانشگاه :     9- معدل آخرین مدرک تحصیلی:    10- تلفن همراه:    

          

11- تلفن منزل:     12ـ آدرس: 

 

13-  سوابق کار در موسسات و یا مراکز:

 

 14- سوابق تحصیلی:

15- هدف خود از این شغل را بیان کنید.