کلاس زبان فشرده( (Intensive Courses

کلاس های فشرده آموزش زبان انگلیسی دو روز در هفته و در جلسات صد و بیست دقیقه‌ای برگزار می‌شوند و هر ترم در چهار هفته به پایان می رسد.

در این دوره‌ها، پس از پایان هر دوره  یک امتحان پایان ترم برگزار می‌شود.

کلاس‌های فشرده، امتحان میان ترم ندارند.

این دوره‌ها مناسب افرادی هستند که: